Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Menylänkarna bör vara ömsesidigt uteslutande

Formulera så långt det är möjligt menyns länkar så att de inte överlappar varandra – alltså så att det användaren söker efter inte kan finnas under två länkar samtidigt.

Bild 31. Meny från Blue1:s webbplats, där formuleringen av de tre menylänkarna gör det omöjligt att gissa vad som gömmer sig var. Observera att även ”menu” är en meny. (www.blue1.com)

comments powered by Disqus