Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge populära sidor en enklare webbadress

Ofta är det tekniskt möjligt att förse populära sidor med en extra, kortare adress. Använd detta när adressen för sidan skall spridas.

comments powered by Disqus