Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör sidorna enkla att skriva ut

För att webbsidor skall gå att skriva ut får de inte vara för breda.

Enklast är om layouten är flytande, så att sidbredden anpassar sig till pappersstorleken (se Gör inga antaganden om skärmens eller fönstrets storlek , sid 81 ). Om sidbredden är låst bör den vara maximalt 600 pixlar. Om sidan är bredare än så kan man använda formatmallar för att låta utskriftslayouten skilja sig från skärmlayouten (se nästa råd), eller göra en speciell utskriftsversion.

Många användare har sin webbläsare inställd så att bakgrundsbilder och färger inte skrivs ut. De flesta skriver ut i svartvitt. Kontrollera att detta inte gör utskriften svårläst.

Se även Koda långa datatabeller så att de fungerar vid utskrift, sid 249 , och Undvik att använda ramar, sid 83 .

För sidor som besökaren normalt inte har någon anledning att skriva ut, till exempel delar av en webbapplikation, behöver ingen speciell anpassning göras.

comments powered by Disqus