Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ekrarna skall vara oberoende av varandra

Användaren skall fritt kunna välja vilka ekersidor hon går till och i vilken ordning. Det får inte finnas beroenden mellan dem så att en måste klaras av före en annan.

comments powered by Disqus