Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ekrar bör bara bestå av en sida

Hjulet har en enkel lättfattlig topologi. Det har sitt centrum som man gör snabba utstickare från och sedan direkt återkommer till. För att inte bryta denna tydlighet bör varje utstickare från centrum leda till en ekersida och sedan tillbaka igen.

…en ekersida som denna, där man ändra. (groups.yahoo.com)

Ibland görs dock undantag från detta. Om ekersidan visar detaljinformation kan det vara motiverat att man från denna direkt kan nå ett formulär för att ändra.

Så kan till exempel vara fallet för webbaserad e-post . Navet visar listan över alla e-brev. När man klickar på ett brev får man upp en sida där man kan läsa det. När man stänger det kommer man tillbaka till navet – men om man vill svara kommer man istället till ett formulär för att skriva. Först när man skickat svaret kommer man tillbaka till navet.

comments powered by Disqus