Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik stigsökvägar

Det stora problemet med stigsökvägar är att de utseendemässigt liknar 'vägen hem'. Eftersom den senare formen är mycket vanligare på webben är risken stor att användaren missuppfattar funktionen och blir förvirrad.

Stigen har inte heller någon särskilt viktig funktion att bjuda på. Visserligen är det vanligt att användare vill återvända till sidor hon tidigare passerat, men det är mycket sannolikare att hon då använder bakåtknappen (se sid 202).

Att istället visa speciellt viktiga sidor som användaren passerat möter ungefär samma behov, men tycks förenat med mindre risk för missförstånd och ha större chans att bli använt. Se vidare Användarens historia, sid 186.

Bild 48. En framstegsindikator visar var i processen användaren befinner sig – och framförallt hur mycket som är kvar. (www.amazon.com)

comments powered by Disqus