Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik att använda ramar

Det är svårt att använda ramar på ett bra sätt. Det går, men risken är stor att de orsakar användbarhetsproblem. I de flesta fall är det därför bäst att söka andra lösningar.

För till exempel webbapplikationer kan dock ramar i vissa fall vara ett sätt att undvika tung belastning och långa väntetider.

Om ramar används, tänk på:

Länkning

En länk till en sida som består av ramar (ett så kallat rampaket eller frameset) går alltid till ursprungsinnehållet, inte till det man ser efter att ha surfat till andra sidor inom paketet. Det finns tekniska men inte praktiska lösningar på detta.

Sökning

Sökning hittar enstaka sidor, inte de rampaket dessa tillhör. Därför måste de enskilda sidorna innehålla javascript (se sid 426) som kallar på rätt paket.

Söktjänster (till exempel Google) hittar överhuvudtaget inte sidor i rampaket om det inte också finns andra länkar till dem.

Sidor i ett rampaket som enbart innehåller navigation är inte intressanta att hitta i en sökning och man bör be söktjänsterna ignorera dem, till exempel genom <meta name=”robots” content=”noindex,follow” /> (som ber söktjänsterna att inte minnas sidan, men att följa länkarna vidare).

Utskrift

Att skriva ut en sida med ramar är krångligt, även om det går – förutsatt att användaren har tålamod eller hittar rätt inställningar i utskriftsdialogen.

Aktualitet

Ibland delas databasintensiva sidor in i ramar för att webbservern (och systemen bakom) skall kunna arbeta med en del av sidan i taget och slippa räkna om allt. Detta kan vara en behändig lösning – om man ser problemet strikt ur databasens synvinkel. Ur ett användarperspektiv blir den dock mindre ofta lyckad. Användarens webbläsare är sällan något bra ställe för mellanlagring, så det gäller vara varsam vid konstruktionen av systemet så att man inte riskerar att användaren sitter med gammal information.

Ramar och webbapplikationer

För sidor i webbapplikationer där innehållet är beroende av vad användaren gjort tidigare, är länkning och sökning sällan meningsfullt, och därmed är inte heller ramarnas svårigheter med detta något problem.

Även för dessa webbapplikationer måste man dock överväga om ramarna är värda mer krångel vid utskrift och risken för att visa inaktuellt innehåll.

Ramar och 24-timmarswebben

24-timmarswebben är mycket negativ till ramar och rekommenderar att de undviks helt.

comments powered by Disqus