Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Led inte användaren runt i cirkel

Låt aldrig en länk gå från sista sidan till första (eller från första till sista) i en boktopologi. Det kan vara förvirrande eftersom det är lätt för användaren att gå hela varvet runt utan att inse att hon gjort det.

Detta är ett råd som är enkel att förstå för alla stockholmare som försökt hitta i Ikeas runda varuhus.

Om första sidan kraftigt avviker från de andra, blir det en signal som bryter cirkeln för användaren, och i de fallen kan detta råd bortses från.

comments powered by Disqus