Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt inte förkortningar eller tal avdelas

Skriv förkortningar med punkter, inte med mellanslag, så att de inte delas när de råkar hamna i slutet av raden. Alltså t.ex., inte t ex

Bild 17. När större mängder versaler sätts intill varandra blir det svårt för ögat att hålla sig till raderna. (www.dustin.se)

Stora tal, som till exempel ”10 000”, bör helst skrivas med fast mellanslag.

Om inte publiceringstekniken tillåter detta kan i allmänhet en punkt ersätta mellanslaget, ”10.000”. Tyvärr är punkten även den engelska motsvarigheten till vårt svenska decimalkomma, men i praktiken brukar det framgå ur sammanhanget vilket som är den rätta tolkningen. Om det skulle vara risk för missförstånd får man i värsta fall ta till vanliga mellanslag och acceptera att talet riskerar att delas vid radslutet. Talet kan också skrivas ihop, men det är ett sämre alternativ eftersom det blir svårläst.

Även telefon- och postnummer skall helst skrivas med fast mellanslag. Om detta inte är möjligt kan vanliga mellanslag användas (att skriva ihop siffrorna är ett sämre alternativ).

comments powered by Disqus