Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte alt-text i små bilder som hjälptext för synskadade

Det kan tyckas som en god idé att lägga in hjälptexter och annat som man vill att bara synskadade skall höra som alt-text till små genomskinliga bilder.

Problemet med detta är att många skärmläsare ignorerar sådana bilder – förmodligen ett arv sedan tiden före formatmallarna då layout i hög grad byggdes med hjälp av små genomskinliga bilder, osynliga för seende användare men ett meningslöst babbel för de blinda.

Hur stor en bild måste vara för att bli uppläst varierar från skärmläsare till skärmläsare. Chansen att alt-texten blir uppläst är betydligt större om bilden är länkad.

comments powered by Disqus