Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ordna inte webbplatsen utifrån den egna organisationen (om inte användarna har god kännedom om den)

Ett vanligt misstag är att ta den egna organisationen som modell för webb­plats­en och låta varje avdelning få sin egen del. Det gör det visserligen enkelt för avsändaren (det är till exempel uppenbart vilken avdelning som har ansvar för vilken del av webben), men är sällan bra för användaren. Om hon inte känner till hur ni är organiserade och vilken avdelning som har ansvar för vad, så hjälper organisationstemat henne inte att hitta. Även när hon har den kunskapen finns det ofta andra sätt att organisera webbplatsen som är vettigare ur ett användarperspektiv.

I vissa fall kan det dock hjälpa att ha en navigation byggd på organisationen, speciellt på intranät där användarna har god kännedom om hur organisationen ser ut. Den behöver inte vara huvudnavigationen, men kan vara ett användbart komplement.

Sortering

Det finns ingen riktigt intuitiv sorteringsordning för organisationer. Ibland finns en redan etablerad förteckning (sid 193) eller en mer eller mindre uttalad rangordning (sid 193). Annars använder man i brist på bättre bokstavsordning (sid 189). Ofta är dock organisationer inte uppdelade i fler delar än att varje steg blir överblickbart – och avsaknaden av passande sortering är då inte något stort problem.

Navigation

Meny (sid 125) eller förteckning (sid 142).

Om utrymmet tillåter kan ett organisationsdiagram bli en utmärkt karta (sid 128) till webbplatsen.

comments powered by Disqus