Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd webbservern, inte meta-taggar, för att eftersända

Om en sida har flyttats, eller du av någon annan anledning vill ändra vart en webbadress leder, använd inte <meta>-element i sidan, eftersom det gör att bakåtknappen inte fungerar (se Låt bakåtknappen fungera, sid 202). Gör istället eftersändningen på servern.

Se även WCAG 7.5 (prioritet 2), sid 361.

Standard­avvikel­ser

Inkludera multimedia

Multimedia som till exempel Flash och QuickTime skall enligt standarden läggas in som <object>. I många webbläsare, även moderna sådana, fungerar detta element buggigt eller inte alls. Däremot fungerar det äldre men icke-standardiserade <embed>.

Här ställs man alltså inför valet att följa standard, med icke fungerande sidor som följd, eller att bryta den.

Det går att ta sig runt detta problem med hjälp av javascript. Men det är en hackig lösning som inte gör någon som helst nytta annat än att den får sidan att formellt följa standarden. Så detta är ett fall där det för närvarande bättre att bryta mot den.

Attribut

Det finns även några attribut som inte finns med i HTML-standarden men som kan vara användbara och inte har några negativa effekter i de webbläsare som inte känner till dem. Till exempel galleryimg (se Stäng av Internet Explorers bildverktyg, sid 59) och autocomplete (se Slå av minnesfunktionen på lösenordsfältet, sid 259). Du måste själv ta ställning till om det är värt brottet mot standarden att kunna använda dem.

comments powered by Disqus