Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Strukturera tid efter användarens dygn, inte efter klockan

För vissa sorters material bör man ta hänsyn till användarens vakna period snarare än till dygnets formella gränser.

Exempel på detta kan ses i tidningarnas TV-tablåer, där TV-dygnet börjar vid sex på morgonen och sedan sträcker sig 24 timmar. För de sista sex timmarna blir naturligtvis datumet fel, men detta är ändå en klart användbarare uppdelning än att hålla sig strikt till dygnsgränser.

Arkiv

Att samla sidor i ett arkiv kan vara ett sätt att signalera till användaren att det är ett ställe där hon kommer att kunna leta sig fram tidsmässigt. (Det kan också vara ett sätt att markera att sidorna på något sätt är inaktuella. Mer om den betydelsen i Inaktuellt innehåll , sid 238).

comments powered by Disqus