Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör uppladdningskontrollen pedagogiskt tydligt

Bild 98. Miniformuläret med uppladdningskontrollen har här fått en egen sida. Detta minskar avsevärt risken att användaren går vidare utan att ha klickat båda de nödvändiga knapparna. (Men notera att de gått i språkfällan - ”Bläddra” i instruktionen men datorn som skärmdumpen är gjord på föredrog ”Browse”.) (mail.spray.se)

Som nämnts ovan har uppladdningskontrollen stora användbarhetsproblem. Det är därför viktigt att vara mycket pedagogisk i utformningen av den.

Ett sätt kan vara att lägga uppladdningskontrollen på en separat sida. När användaren klickar på ”Välj bild” (anpassa formuleringen till den sorts dokument som skall laddas upp) tas hon till en ny sida som bara består av uppladdningskontrollen och förklarande text. Från denna sida återvänder hon först när hon klickat på ”Spara” (eller genom att avbryta).

Detta upplägg medför fler knapptryckningar och är litet långsammare. Trots detta är det i många fall värt det eftersom det avsevärt minskar risken att användaren går vidare utan att ha klickat på båda de nödvändiga knapparna.

comments powered by Disqus