Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Presentera det uppladdade dokumentet så att användaren har kontroll över det

Om dokumentuppladdningen inte är det enda eller sista som sker utan användaren kan arbeta vidare med formuläret efter att dokumentet bifogats, skall hon kunna se vilket eller vilka dokument hon laddat upp, och ha en möjlighet att ångra sig och ta bort dem igen. (Se även Om användaren kan skapa något skall hon kunna kontrollera att det blev rätt och kunna ångra eller ändra det, sid 302 .)

comments powered by Disqus