Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

PDF och andra dokumenttyper

Vid sidan av HTML finns också andra typer av dokument i andra format som används för att publicera på webben. PDF är det mest populära bland dem, men man ser ofta också till exempel Word-, PowerPoint- och Excel-dokument . Strängt taget är HTML också en dokumenttyp, men ordet används här som samlingsbeteckning på de format som finns på webben som inte är HTML.

comments powered by Disqus