Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Markera om länken inte går till en webbsida

Förvarna användaren när länken inte kommer att uppföra sig som vanligt och öppna en ny webbsida, utan går till någon annan sorts dokument. Det kan göras på följande sätt:

En e-postlänk där länktexten inte är en e-postadress bör följas av ”(e-post)”, eller av en kuvertsymbol med detta som alt-texten. Kuvertsymbolen kan också placeras framför länken.

Själva länken bör få title=”E-post” eller liknande, så att även synskadade blir förvarnade.

Länkar till dokument följs av namnet på dokumenttypen inom parentes. Om det finns lämplig symbol kan istället denna användas, med formatnamnet som alt-text. Symbolen kan också placeras framför länken.

Formatnamn/symbol bör länkas till en sida som förklarar vad det är för format, vilka program som kan användas för att läsa det och i de fall då det finns gratis läsprogram en länk för att hämta detta.

Själva länken bör få en title som innehåller dokumenttypens namn.

Bild 23. Exempel på Acrobat-symboler. (www.regeringen.se)

Den grafiska profilen bör ta upp vilka symboler som skall användas för att markera dokumenttyper, eftersom risken annars är stor att utseendet blir spretigt. Se vidare Symboler , sid 68.

Mer om PDF, Office och andra dokumenttyper i PDF och andra dokumenttyper, sid 439.

Se även WCAG 13.1 (prioritet 2), sid 368.

comments powered by Disqus