Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Om inte hela ordern kan skickas på en gång, låt användaren välja om hon vill ha delleveranser eller vänta

Om detta steg är med är det även ett bra ställe för användaren att välja om hon vill vänta tills hela hennes beställning finns eller om hon hellre tar den extra portokostnaden och får delleveranser.

Ge ett så fullgott beslutsunderlag som möjligt så att hon kan se när leveranserna beräknas ske och vilken kostnad alternativen medför.

Om inte detta steg är med kan frågan istället ställas till exempel i kundvagnen, och vara möjlig att ändra från sammanställningen.

Steg 4: Sammanställning

Nu börjar det närma sig att göra verklighet av affären. För att användaren skall få överblick och känna förtroende för att inget är på väg att gå fel sammanfattas alla kända och relevanta fakta om ordern – vad den innehåller och vart den skall skickas.

comments powered by Disqus