Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sortera datum i datumordning

Datum har sin speciella sorteringsordning, som skiljer sig från bokstavs- och nummerordning. 2 mars kommer till exempel före 1 april.

comments powered by Disqus