Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skriv datum med korrekt ordningsföljd

Datum får inte skrivas i engelsk form på svenskspråkiga sidor. När datum skrivs numeriskt skall ordningen och formen vara 2006-04-16 - år-månad-dag. Året skall skrivas med fyra siffror. Former som 4-16-2006 eller 2006/04/16 där månad och dag är omkastade får under inga omständigheter användas; detta eftersom det är nästintill omöjligt för användaren att avgöra om 1-4-2006 är fjärde januari eller första april (och ännu värre blir det naturligtvis med tvåsiffrigt årtal: 10-11-12).

Bild 18. När går planet? 4 mars skulle man kunna tro av datumet 4/3/2004 - men i så fall har man en lång väntan på flygplatsen framför sig, för planet går först den 3 april. (www.flyme.com)

Undvik den numeriska formen på sidor som riktar sig till en internationell publik. Visserligen är ordningen år-månad-dag internationell standard, men i praktiken förekommer så många olika ordningar att risken för missförstånd är överhängande.

comments powered by Disqus