Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge datatabeller en etikett

En datatabell bör få en etikett, det vill säga en rubrik eller ”bildtext” som berättar vad den är. Hellre än att placeras i den löpande texten bör den läggas i ett <caption> som kopplar samman den med tabellen.

En sak att se upp med: att styra utseende på och placering av <caption> med hjälp av formatmallar kan vara pilligt, eftersom olika webbläsare behandlar det olika.

Ett alternativ till <caption> är att ge tabellen en title- text.

Se även WCAG 5.5 (prioritet 3), sid 357.

comments powered by Disqus