Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte visuella tester för att skilja människa och maskin

Ett populärt sätt att säkra att det är en människa som t.ex. försöker registrera sig är att visa upp ett förvrängt ord och be användaren skriva det.

Problemet med metoden är att den är fullständigt otillgänglig för blinda användare. Se WCAG 1.1 (prioritet 1), sid 349 .

Mer acceptabla är tester som kräver att man förstår en instruktion, typ ”Skriv första bokstaven i denna webbplats namn”.

comments powered by Disqus