Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det möjligt att byta användarnamn utan att förlora användarkontot

Speciellt när användare tagit sin e-postadress som användarnamn kan det finnas behov av att byta ut det utan att förlora användarkontot.

Finns ingen information av värde knutet till kontot, gör det naturligtvis inget om enda sättet att byta namn är att överge sitt användarkonto och starta ett nytt.

comments powered by Disqus