Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör hellre trädet brett än djupt

Ett träd kan vara brett, med många länkar på ingångssidan, och få steg för att nå den efterfrågade sidan. Eller så kan det vara djupt, med litet att välja mellan på varje steg men många steg för att nå fram.

Nästan alltid är ett brett träd enklare att hitta i. Även om det är svårare att välja mellan många länkar än mellan få, ger det bättre överblick och större chans att länkens formulering träffar rätt.

Låt det dock inte gå till överdrift. Det finns en gräns för hur många länkar användaren kan utsättas för innan hon drunknar.

Djupa träd har fördelar framförallt när det är ont om utrymme. Menyn behöver inte innehålla så många länkar på varje nivå och kan därför göras kompaktare.

Bild 76. Breda träd är bra – men det finns en gräns för hur många länkar man bör ha på en sida. (arngren.net)

Viktigare än om ett träd är brett eller djupt är dock att buntningen av sidor görs på ett sätt som är begripligt och förutsebart för användaren.

comments powered by Disqus