Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bok

En annan topologi är den vi hittar i en bok. Sidorna följer på varandra som om de vore inbundna. På varje sida finns en tydlig länk vidare till nästa sida, och ibland även tillbaka till föregående.

Det är sällan man ser en hel webbplats strukturerad på detta sätt. Däremot kan man se den ordna en del av en webbplats, där antingen sidornas innehåll hänger samman och de bör läsas den ena efter den andra eller det finns ett antal sidor av samma sort som användaren kan vilja gå igenom. När en artikel delas upp på flera sidor – för att den är lång eller för att ge plats för fler annonser – får den en typisk boktopologi.

Bild 77. Boktopologin ger kontroll över hur användaren rör sig genom webbplatsen.

Guiden, som används för webbapplikationer, har en likartad topologi, se sid 288.

Bokens navigation domineras framför allt av 'nästa sida'-länkar (se sid 122). Ibland ger även 'föregående sida'-länkar (se sid 124) frihet att röra sig åt båda håll.

En del boktopologier är strikta och ger inga andra länkar, men vanligare är att boken samexisterar med till exempel en meny eller förteckning så att det även är möjligt att hoppa direkt till en sida.

comments powered by Disqus