Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Stäng av Internet Explorers bildverktyg

Internet Explorer har infört ett litet bildverktyg som på ett irriterande sätt dyker upp när muspekaren förs över en bild. Om det inte uttryckligen är meningen att användaren skall kopiera bilder från webbplatsen, skall detta stängas av.

Det görs genom att sidan får metataggen <meta http-equiv=”imagetoolbar” content=”no” />. (Verktygslisten kan slås på för enskilda bilder genom att img-elementet får attributet galleryimg=”yes”. Se Standard­avvikel­ser , sid 422.)

comments powered by Disqus