Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Styr användarens upplevelse med ett bildspel

Ett sätt att använda boktopologin är att lägga sidorna efter varandra och på traditionellt föredragshållarvis göra ett bildspel. Det är en mycket enkel topologi, men just i sin begränsning öppnar den många möjligheter. Man kan komponera läsarens upplevelse, med höjdpunkter och lugnare mellanspel, på ett helt annat sätt än i en webb där man inte vet vart hon skall klicka härnäst.

Just själva kompositionen gör det lämpligt när man har något att berätta, som är för långt för att stuvas in på en sida eller där själva rytmen i berättandet är viktigt.

Eftersom läsaren inte har samma kontroll som när hon navigerar själv, bör man på något sätt indikera hur långt i spelet hon kommit – och framför allt hur långt det är kvar. Till exempel med en framstegsindikator (se sid 155).

Man skall vara medveten om att en så hård begränsning av användarens rörelsemönster bryter mot förväntningarna på hur en webb fungerar, så den skall bara användas om den verkligen är motiverad och kan göras väl.

comments powered by Disqus