Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör kontrasten i bilder tydlig

Även för bilder är det viktigt att betydelsebärande delar skiljer ut från bakgrunden. Se www.anvandbart.se/ab/textkontrast för verktyg för att avgöra om kontrasten är tillräcklig.

Se även WCAG 2.2 (prioritet 3), sid 351.

comments powered by Disqus