Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bevara äldre versioner av sidor

En del webbsidor utvecklas med tiden och kommer i nya versioner. Det kan vara allt från produkter som uppdaterats och får nya manualer till lagar som ändras och standarder som utvecklas.

Inte sällan behöver fortfarande den gamla versionen finnas tillgänglig, av samma skäl som i föregående råd, men ofta också för att de gamla versionerna fortfarande används eller refereras till.

Det finns utmärkta program som kan jämföra två texter och markera vad som kommit till respektive strukits bort. För de flesta webbplatser är detta inte motiverat men om skillnaden och utvecklingen mellan olika versioner är viktig kan ett sådant vara en god service.

Se även Låt webbadressen gå till den aktuellaste versionen, sid 240 .

comments powered by Disqus