Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd en kombination av beskärning och förminskning för att skapa tumnaglar

Enklaste sättet att skapa en tumnagel är att förminska originalbilden. Detta fungerar ofta utmärkt, men ibland kan det leda till att det inte längre går att uppfatta vad bilden föreställer eller till att det väsentliga i den inte syns.

I dessa fall är det bättre att först beskära den bild som skall förminskas, så att den koncentreras till det väsentliga.

comments powered by Disqus