Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren anpassa webbplatsen till sina behov

Olika användare har olika och ibland motstridiga behov. Det gäller för olika grupper av funktionshindrade, där en formgivning som gör texten lättare att läsa för en dyslektiker kan göra den fullständigt oläslig för en synskadad. Men det gäller även för andra grupper av användare, där den som surfar via mobiltelefonen och den som har en jätteskärm kan ha helt skilda uppfattningar om vad som är en bra layout.

Därför är det en glädjande utveckling att det på en del webbplatser börjat dyka upp en ”Anpassa”-länk, som för användaren till en sida där hon själv kan påverka utseendet så att det passar henne.

En sådan inställningssida kan vara mer eller mindre ambitiös, men några exempel på vad användaren kan få kontroll över är:

Textstorleken

Textfärg och kontraster

Typsnitt

Spaltbredd eller skärmstorlek

Radavstånd

Bild 119. Exempel på inställningssida. (www.t.lst.se)

Om navigationen skall utformas som en meny eller vara en skild sida (se nästa råd)

Om en dialogruta skall berätta när väsentliga förändringar på sidan skett (se Ändra inte innehåll på sidan utan att ge användaren en möjlighet att bli uppmärksammad på detta, sid 431).

Använd en kaka för att komma ihåg användaren inställningar, så hon slipper göra om dem nästa gång hon kommer till webbplatsen.

comments powered by Disqus