Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Fråga bara efter det du behöver veta

Generellt kan sägas att användare är försiktiga med att lämna ifrån sig uppgifter om sig själva. Dels irriterar de sig över själva jobbet – att sitta och fylla i långa formulär är inte vad de kom till webbplatsen för att göra. Dels är de oroliga över hur uppgifterna kommer att användas.

Därför är kvalitén – eller för att tala klarspråk: sanningshalten – hos den data man får in ofta ganska låg.

En taktik för att hantera detta är att hålla ner antalet frågor, och koncentrera sig på den data som för ögonblicket behövs. Med tiden kan du sedan komplettera bilden. En användare som aldrig skulle drömma om att lämna ut sin adress när hon först registrerar sig på en webbplats, brukar inte ha något problem att göra det när hon ser en nytta med att svara på frågan – till exempel när hon gör en beställning som skall levereras till den adressen.

comments powered by Disqus