Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Behörighet och identifiering

Grundläggande för webbapplikationer och för många andra användningar av webb är förmågan att skilja på folk och folk. Vad olika användare får göra på en webbplats kan variera mycket. Det kan vara öppet för vem som helst att surfa runt på webbplatsen och läsa sidorna samtidigt som bara några få personer har rätt att skapa nya sidor. På ett intranät kan kanske alla medarbetare på företaget läsa och skapa sidor, men ingen utifrån se dem. På en internetbank kan alla läsa reklamsidorna om varför just detta är den bästa banken, de som är kunder läsa aktieanalyser, bara innehavaren av ett konto och några av dem som jobbar på banken (telefonhjälp och säljare) se hur mycket pengar som finns på kontot och bara innehavaren ta ut pengar.

Rätten att se eller göra saker brukar kallas behörighet, alternativt rättighet eller privilegium.

comments powered by Disqus