Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Bara giltig och relevant information skall finnas direkt tillgänglig på webbplatsen

Webbplatsen skall inte innehålla inaktuell eller överspelad information. I den mån sådan sparats skall den lyftas undan från den allmänna navigationen och sökningen. I Inaktuellt innehåll , sid 238, finns råd om hur inaktuellt material kan hanteras.

comments powered by Disqus