Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt bakåtknappen fungera

För många användare är bakåtknappen djupt rotad i surfvanorna, och de använder den utan att ens tänka på det. Att trycka på bakåtknappen är en naturlig reaktion när man vill korrigera något på en tidigare sida eller helt enkelt behöver kontrollera en uppgift man lämnat tidigare.

Det är viktigt att den alltid fungerar (några få undantag finns dock, se nedan). Undvik att förstöra dess funktion genom att öppna nya fönster (se sid 329) och använd rätt metod för eftersändningar (se sid 422).

Situationer där bakåtknappen inte skall fungera

Det finns ett par situationer där bakåtknappen inte skall fungera.

Den kan blockeras av säkerhetsskäl, så att ingen skall kunna backa tillbaka till känslig information i ett webbläsarfönster som den rättmätige användaren loggat ut från. Se till exempel Använd en säker förbindelse när känslig information hanteras, sid 344.

En annan liknande situation är när användaren passerat en avgörande punkt i processen. Det kan till exempel vara en e-handelsplats där hon gjort sin beställning. I ett sådant fall kan bakåtknappen blockeras för att signalera att det är för sent att ändra sig. (Se Utan återvändo , sid 298.)

I dessa fall skall felmeddelandet inte vara ett kryptiskt ”Page has expired”, utan tydligt berätta varför det inte går att backa.

Kräver rätt teknik

Utöver de undantag som nämnts finns det ur ett rent användarperspektiv ingen anledning att någonsin blockera bakåtknappen. Men detta är en punkt där användbarheten ibland kan bli tvungen att kompromissa med tekniken. Det kan finnas tekniska begränsningar som gör det nästintill omöjligt att följa detta råd, alternativt ger allvarliga nackdelar om det följs.

När ett nytt system skall upphandlas eller konstrueras är det därför viktigt att få med detta krav redan från början, eftersom möjligheten att leva upp till det hänger nära samman med systemets grundkonstruktion.

24-timmarswebben

För den som följer 24-timmarswebben finns inga undantag utan bakåtknappen måste alltid fungera.

comments powered by Disqus