Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ett fönster som återanvänds måste vara synligt

En av de riktigt allvarliga användbarhetsfällorna med nya fönster uppstår när fönster återanvänds (eller för att säga det på ett mer tekniskt sätt: när olika länkar har samma target-attribut). Små nya fönster kan hamna bakom det gamla och blir sedan kvar där trots att användaren upprepade gånger trycker på länken. För användaren ser det ut som om webbplatsen gått sönder, trots att den egentligen fungerar helt normalt – men utan att någon kan se det.

För att lösa detta finns tre metoder:

Återanvänd inte fönster

Ett enkelt sätt att lösa det specifika problemet är att inte återanvända fönster utan alltid öppna ett nytt. Tyvärr ger detta upphov till ett nytt problem: efter ett tag kan användaren ha en irriterande mängd fönster öppna.

Självstängande fönster

Ett annat sätt är fönster som stänger sig själva när de kommer ur fokus, det vill säga när de hamnar bakom ett annat fönster.

Detta kräver att användaren har javascript (se Javascript , sid 426). En nackdel med metoden är att användaren inte kan hoppa fram och tillbaka mellan till exempel huvudfönstret och ett nyöppnat fönster med instruktioner i.

Modalt fönster

Ett modalt fönster lägger sig ovanpå huvudfönstret och vägrar flytta sig därifrån. Det går inte att skicka ner i bakgrunden. Det enda sättet att bli av med det är att stänga det.

Modala fönster kräver javascript och kan ha problem med en del webbläsare. Se www.anvandbart.se/ab/ateranvanda-fonster om hur man kodar dem.

Modala fönster fungerar bra för dialogruteliknande användningar, när en avgränsad uppgift skall göras i det nya fönstret. De fungerar inte om man har behov av att även kunna arbeta i det gamla fönstret.

comments powered by Disqus