Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Återanvänd inte användarens kreditkortsnummer

Många användare är fortfarande nervösa av att använda kreditkortet på webben. En trygghetsmarkör kan vara att inte spara kreditkortsuppgifterna (nummer, namn och utgångsdatum) utan varje gång be användaren skriva in dem.

Det finns även andra argument än användarens oro för detta. Om användaren identifierar sig enbart genom användarnamn och lösenord är det inte någon särskilt hög grad av säkerhet. Att begära kreditkortsuppgifterna minskar risken för bedrägerier.

comments powered by Disqus