Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Association

Associationen är webbens grundläggande navigationstema. I texten och bilderna på varje sida finns länkar till andra sidor som på något sätt har med den att göra. Man kan säga att varje sida bär med sig en bunt av associerade sidor – att man från varje sida med ett klick kan komma till de sidor som är mest intressanta, utifrån det sammanhang man befinner sig i.

Navigation

Associationer navigeras genom länkar (se sid 115).

comments powered by Disqus