Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Formulärets arbetsriktning skall vara från vänster till höger, uppifrån och ner

Räkna inte med att användaren har överblick över hela formuläret. Lägg upp det så att man kan fylla i det från vänster till höger och uppifrån ner. skicka-knappen bör finnas längst ner, och till höger i formuläret (om det finns en rensa- eller avbryt-knapp skall den dock ligga till höger om skicka-knappen).

Låt även tabbordningen följa detta mönster. (Se Gör tabbordningen logisk och förutsebar, sid 230.)

comments powered by Disqus