Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använda Användbarhetsboken

Det finns flera olika sätt att använda denna bok på. Några exempel:

Lärobok

För den som vill lära sig webb inte som teknik men som kommunikationsform kan boken dels ge en inblick i hur man arbetar på ett användarorienterat sätt, dels berätta vilka lösningar som erfarenhet och forskning visat fungerar bäst.

Uppslagsbok

När man stöter på ett problem kan den fungera som en uppslagsbok över beprövade lösningar.

Webbprofil

För att ge en webbplats där många är inblandade ett enhetligt utseende och en konsekvent navigation och funktion kan boken vara grunden för en webbprofil – webbens motsvarighet till en grafisk profil. Mer om sådana på sid 42.

Kravspecifikation

När man beställer en webbplats och vill säkerställa att den blir användarvänlig och tillgänglig kan boken vara underlag för en kravspecifikation. Mer om det nedan.

Förklaring av WCAG

Boken följer handikapptillgänglighetsstandarden WCAG – men är lättare att förstå än denna ibland ganska kryptiska standard.

Fördjupning av 24-timmarswebben

Boken följer också 24-timmarswebben (som vägleder svenska myndigheters webbar), men är betydligt utförligare.

comments powered by Disqus