Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sidorna måste vara användbara även när användaren ställer in en större textstorlek

Att låta användaren ställa in textstorleken är inte helt problemfritt. Det är viktigt att testa sidorna så att de fortsätter att fungera, även när en större storlek används.

Problemet är ofta att den tabellstruktur som sidan är uppbyggd på faller samman när långa ord tvingar en del utrymmen att bli bredare än beräknat.

Om layouten är byggd med formatmallar kan olika textytor börja överlappa eller försvinna in under varandra.

Bild 6. Att ge användaren kontroll över textstorleken är intet värt om resultatet blir oanvändbart. (www.sj.se)

Ytterligare en sak att hålla vakt mot är att text i formulärfält kan bli för stor för att synas i sina fält.

Detta råd är svårt eller omöjligt att tillämpa om man inte sätter en gräns för hur stor text man har ambition att klara - nästan alla layouter med mer än en spalt har en smärtgräns.

Min ambitionsnivå brukar sträcka sig till att den löpande texten skall kunna visas i en storlek som motsvarar 24px (all annan text på sidan följer med när man förstorar den löpande texten, men eftersom den är det väsentliga innehållet låter jag den styra). Om användaren har behov av större text än så, använder hon sannolikt redan andra metoder – till exempel att förstora en del av skärmen.

Jag vill betona att detta är ett värde jag valt, ingenting som är vetenskapligt utprovat eller har stöd av handikapporganisationerna. Du får själv välja var du lägger gränsen för din ambition. Dock är ett minikrav att sidorna förblir användbara när Internet Explorers textstorlek är inställd på ”största”.

Se även WCAG 3.4 (prioritet 2), sid 353.

comments powered by Disqus