Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren själv ställa in typsnittet

Nackdelen med att ställa in typsnittet i formatmallarna är att det hindrar användaren från att välja. I webbläsaren kan man själv ställa in vilket typsnitt man föredrar, men denna möjlighet sätts ur spel när snittet är bestämt i formatmallen.

Bild 7. På Lättläst kan användaren själv ställa in vilket typsnitt hon föredrar. (www.lattlast.se)

Det är visserligen få som känner till möjligheten, och ännu färre som utnyttjar den, men den är viktig för en del människor med syn- eller läsproblem. Genom att välja ett typsnitt som passar dem får de mycket lättare att läsa.

Tyvärr är detta en dålig lösning för den stora majoritet som inte ändrar typsnitt. Times, som de flesta webbläsare visar om man inte anger något annat, är ett ganska dåligt typsnitt för skärm. (Det är däremot ett utomordentligt läsbart typsnitt på papper.)

Typsnittets betydelse minskar med storleken

Skillnaden i läsbarhet mellan olika typsnitt är störst för liten text. Ju större bokstäver, desto mindre betydelse har typsnittsvalet. I storlekar motsvarande 12px och uppåt kan också typsnitt som Times användas utan allvarliga konsekvenser.

comments powered by Disqus