Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Användarens historia

En bunt av sidor som har en särställning hos användaren är de som hon tidigare besökt.

I hög grad navigerar hon sådana med hjälp av hjälpmedel inbyggda i webbläsaren – bakåtknappen, bokmärken/favoriter, historielistan. Många användare installerar hjälpmedel som Google Desktop eller MSN Toolbar, som förutom att söka på webben också kan söka i historien över besökta sidor.

Även webbplatsen i sig kan erbjuda navigation byggd på detta. Att visa användarens historia som synlig sökväg är visserligen en möjlighet men rekommenderas inte – se Stig , sid 155. Bättre är att göra ett urval av viktiga sidor som användaren passerat. Ett exempel på detta är Amazons Recently Viewed Items, (se Bild 69) där de produkter användaren tidigare tittat på finns samlade.

comments powered by Disqus