Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Presentera innehållet i flera olika former anpassade till olika användargrupper

Olika användargrupper har olika behov. En framställning som passar tjänstemän kan vara svåranvänd för högstadieelever och vice versa.

Det är viktigt att testerna under utvecklingen omfattar olika användargrupper, så att man får en bred bild av användbarheten.

Ibland kan det vara motiverat att göra flera olika presentationer av samma sakinnehåll. Andra gånger att komplettera det med en pedagogisk vägledning.

Det är viktigt att alla versioner av samma innehåll hålls uppdaterade.

comments powered by Disqus