Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Interaktionsdesign / Använda

En viktig förklaring till webbens stora framgång är att den är ett möte mellan två världar som tidigare i hög grad varit åtskilda – informationen och interaktionen. Dels är den som en sofistikerad trycksak fast på skärm; det är den aspekten vi mest uppehållit oss vid hittills. Men den kan också vara något som användaren interagerar med.

Interaktionsdesignen handlar om detta, hur användaren genom webben kan styra datorprogram och samspela med informationen.

Denna avdelning tar upp hur formulär rent konkret gör det möjligt och hur webbapplikationer kan utnyttja denna möjlighet, men också hur man avgöra vem som är vem och vilken betydelse det kan ha att slippa vänta.

comments powered by Disqus