Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd formatmallar

Sidor som görs med formatmallar blir snabbare, tillgängligare och enklare att underhålla. För att styra typografi, färger och liknande finns ingen anledning att använda något annat.

Däremot är det fortfarande litet skakigt att göra layout med formatmallar. Det går, men är inte alldeles enkelt. Se Använd inte tabeller för layout, sid 249.

Se även WCAG 3.3 (prioritet 2), sid 353, och 11.1 (prioritet 2), sid 365.

comments powered by Disqus