Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd bilder

Bilder är underutnyttjade på webben. Det är synd, eftersom bilder kan fylla många värdefulla funktioner på en webbplats:

Stämningsspridare

En sida med en bild ser ofta trevligare ut, och människor har lättare att ta till sig information i miljöer där de trivs.

Mänsklig anknytning

Bilder på människor kan göra mycket för att öka både läsningen och trovärdigheten. Lägg gärna in ett porträtt av den som skrivit texten.

Introduktion

Det går mycket snabbt för ögat att tolka en bild, en välvald bild kan därför vara en utmärkt introduktion och indragare till en text. En bildtext har god chans att bli läst, och ger därför ytterligare en möjlighet att fånga användaren.

Igenkänning

Sidor fulla med text ser likadana ut och är lätta att gå vilse bland. En bild kan skilja ut sidan och hjälpa användaren att känna att hon hittar på din webbplats.

Förklaring

Bilder är inte sällan långt bättre än text när man skall förklara vad som hänt eller hur något fungerar.

Bild 9. Även rena genrebilder kan göra mycket för att lätta upp och ge identitet åt en webbplats. (www.hsv.se)

Bilder har ett dåligt rykte om sig att göra sidan stor och segladdad. Detta bygger på missuppfattningen att det är totala laddningstiden som spelar roll. I själva verket gör det sällan något om bilderna kommer litet senare så länge användaren kan börja med att läsa texten. Se vidare Ladda viktiga delar av sidan först, sid 335.

Att förklara med hjälp av bilder är ett tillgänglighetskrav, se WCAG 14.2 (prioritet 3), sid 372. I Bildformat , sid 433, behandlas vilken teknik som bör användas för olika sorters bilder.

comments powered by Disqus