Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt inte antalet livssituationer bli oöverskådligt

Det är ofta svårt att hitta en bra sortering för livssituationer och de kan därför bli svåra att överblicka när antalet växer.

Se till exempel Bild 56. Att de olika livssituationerna är sorterade i bokstavsordning efter förstabokstaven hjälper knappast någon att hitta bland dem. Nu är de överskådligt få, men om listan vore längre är det lätt att föreställa sig hur slumpmässig denna ordning skulle verka.

I Sortera det som är relevant, sid 189, finns råd om hur man kan sortera alfabetiskt på de viktiga begreppen.

Ibland kan livssituationer sorteras kronologiskt – från födelse till begravning.

Sortering

Bild 56. På Sverige.se kan man bland annat navigera sig fram utifrån sin livssituation. (www.sverige.se)

Målgrupper har ofta givna namn och kan sorteras i bokstavsordning (sid 189). Livssituationer är besvärligare, eftersom det är svårt för användaren att veta vad du kallat dem.

Navigation

Meny (sid 125) eller förteckning (sid 142).

comments powered by Disqus