Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Översätt inte bara texten utan anpassa även innehållet

Användare från andra språkområden kan ha andra behov än svenskspråkiga användare. Man kan inte utgå från att de har samma grundkunskap om det svenska samhället och dess institutioner, utan kan behöva förklara sådant som i det svenska materialet är självklarheter.

De kan också vara ute efter annan information, vilket motiverar att navigationen ibland är olika för olika språk.

comments powered by Disqus