Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Förhållande till andra sorters design

Grafisk design är inte bara en fråga om att göra det snyggt. Det är genom den som andra sorters design uppenbaras för användaren.

Informationsdesign

Den grafiska designen samverkar nära med informationsdesignen. Utseendet berättar vilken roll olika delar av informationen spelar.

Ta till exempel en rubrik. Den är inte bara en textsnutt bland andra, utan representerar och sammanfattar hela texten. Men för att ögat skall fatta att den är speciell krävs att den grafiska designen gör sitt jobb och genom typografi, färg, placering och storlek signalerar att det är en rubrik.

Ett annat exempel är menyn. Det krävs en grafisk design som berättar att den är något mer än ett gäng länkar som råkat hamna i närheten av varandra. (Mer om det i Meny , sid 128 .)

På samma sätt är det med andra delar av informationen, den lever i symbios med formgivningen.

Utseendet är också webbplatsens motsvarighet till en trycksaks häftklamrar, som gör den till något annat än ett gäng lösa blad. (Se Låt formgivningen hålla samman webbplatsen, sid 46 .)

Interaktionsdesign

På motsvarande sätt är den grafiska designen nyckeln till interaktionen. Den berättar för ögat vad som är en kontroll, vad som hör samman, var det alls finns anledning för användaren att tro att hon kan interagera med webbplatsen.

Språk

Den grafiska designen och språket är ganska oberoende av varandra, även om långa texter är svårare att formge än korta. Man kan istället beskriva dem som två sidor av samma mynt. De är båda uttryck för den mer abstrakta egenskapen ”stil” (och förhoppningsvis uttrycker de samma stil, annars skär de sig på ett sätt som kan vara svår att sätta fingret på men som ger falskklang åt hela webbplatsen).

Förtroende

Utseende har en fundamental betydelse för förtroende. Det är genom utseendet användaren möter webbplatsen och bildar sig sin första uppfattning om hur seriös den är.

comments powered by Disqus